Isbryderordningen tilbyder løntilskud til virksomheder, som hjælper nyuddannede med handicap med at få praktisk erfaringen inden for deres fag.

Både private og offentlige virksomheder kan bruge isbryderordningen, og der er ikke noget krav om, at medarbejderne skal have været ledig, for at din virksomhed kan få støtte.

Medarbejderen skal ansættes inden for det område personen er udannet i og skal starte i ordningen senest to år efter endt uddannelse.

Den nyuddannede med handicap kan ansættes med løntilskud, hvis vedkommende:

  • Har en uddannelse af mindst 18 måneder varighed
  • Ikke er blevet ansat op til to år efter uddannelsens afslutning
  • Mangler erhvervserfaring inden for det arbejdsområde, som uddannelsen kvalificerer til.

Man må ikke ansætte ægtefælle, registreret partner eller samlever i løntilskud i egen virksomhed.

Jobcenteret bevilger løntilskuddet, som kan udbetales i maksimalt ét år.

Virksomheden udbetaler løn til den ansatte og søger herefter refusion.

Løn og arbejdsvilkår skal være overenskomstmæssige. Eller hvis virksomheden ikke har en overenskomst, svarende til hvad der ville være gældende ved en overenskomst.

Når der etableres isbryderordning i private virksomheder, må støtten, beregnet over en periode på ét år efter ansættelsen, ikke overstige 75 pct. af de samlede lønomkostninger til medarbejderen.,

Hvis du eller den ansatte ønsker at afbryde ansættelsen inden perioden ophører, er det vigtigt, at du giver jobcenteret besked.

I praksis betyder det, at der kun kan anmodes om refusion i den periode, personen har været ansat.