Med jobrotation kan jeres virksomheder sende medarbejdere på efteruddannelse og ansætte ledige vikarer med tilskud imens. Det betyder, at opkvalificeringen af medarbejderne ikke giver nedgang i produktionen. Mange vikarer vil efterfølgende være velkvalificeret arbejdskraft og mulige emner ved fremtidige ansættelser.

Jobcentret skræddersyr jobrotationsforløbet

Jobcentret hjælper med det administrative, praktiske og økonomiske i forbindelse med jobrotation.

Jobcentret kan blandt andet:

  • sammensætte et jobrotationsprojekt, som passer til din virksomhed.
  • rekruttere og oplære vikarer for de medarbejdere, du har på kursus.
  • ordne de administrative opgaver.
  • finde uddannelsessted.

Både private og offentlige virksomheder kan etablere jobrotation.

Din virksomhed kan få jobrotationsydelse, når en medarbejder deltager i efteruddannelse.

Medarbejderen må maksimalt have en mellemlang videregående uddannelse – dvs. maksimalt op til bachelorniveau.

Alle offentlige og privatudbudte kurser og uddannelser - lige fra AMU-uddannelser til diplomuddannelser. Elevuddannelser er ikke berettiget til jobrotation.

Kontakt os for at høre mere.

Din virksomhed skal betale overenskomstmæssig løn eller den løn, der gælder for tilsvarende arbejde til vikaren.

Når jeres medarbejdere er på efteruddannelse eller kursus får i et tilskud per time i jobrotationsydelse, som I kan ansætte en vikar for.

I kan ikke modtage lønkompensation i form af VEU eller SVU samtidig med, at I modtager jobrotationsydelse. 

Vikaren skal have været ledig i mindst 26 uger inden ansættelsen. Vikaren kan maksimalt ansættes i 6 måneder og mindst 10 timer per uge.

Vikaren kan ikke ansættes i jobrotation i den virksomhed, hvor personen senest har været ansat.

Jobcenter Aarhus hjælper selvfølgelig med at finde egnede kandidater til vikariaterne. Hvis vikaren mangler konkrete kompetencer, kan jobcentret bevilge relevante kurser eller virksomhedspraktik.

Jobcenter Aarhus råder over et team bestående af virksomhedskonsulenter, som er specialiseret i etablering af jobrotation for både private og offentlige virksomheder.

I er altid velkommen til at kontakte os og høre mere om, hvordan I kommer i gang og får et overblik over økonomien i netop jeres projekt.

 

Ingrid Roed
Virksomhedskonsulent

Mobil: 87 13 40 00
email: iroj@aarhus.dk 

      

 

Lone Egeberg
Virksomhedskonsulent

Mobil: 41 85 45 39
email loeg@aarhus.dk

 

Ulla Kaspersen
Virksomhedskonsulent

Mobil: 24 81 30 68
e-mail: uhk@aarhus.dk