Job med lønskud for førtidspensionister kan oprettes i både private og offentlige virksomheder.

Hvorfor ansætte en førtidspensionist i et job med løntilskud?

  • Du giver en førtidspensionist mulighed for at bevare et aktivt arbejdsliv.
  • Jobcenter Aarhus yder støtte og vejledning og følger op på jobbet.
  • Du får en motiveret medarbejder, der har lyst til at være en del af din virksomhed.

Sådan gør du

  • Du kan selv lave en aftale med en førtidspensionist, som ønsker at komme i job med løntilskud.
  • Aftalen skal godkendes af jobcentret. Du er som virksomhed selv ansvarlig for at få godkendt aftalen.
  • Førtidspensionisten kan først starte i jobbet, når aftalen er godkendt.
  • Kontakt Jobcenter Aarhus, hvis du har brug for hjælp.

Førtidspensionister, under 65 år, der ønsker at arbejde, og som ikke er i stand til at fastholde eller arbejde på nedsat tid på normale vilkår, kan ansættes med løntilskud.

Ansættelse kan ikke tilbydes en person i en virksomhed, der ejes af dennes ægtefælle, registrerede partner eller ægtefælle.

Løn og øvrige arbejdsvilkår og arbejdstid aftales mellem dig og borgeren i samarbejde med den faglige organisation.

Arbejdsgiveren udbetaler lønnen og får tilskuddet fra kommunen.

Se gældende satser for løntilskud for førtidspensionister

For private virksomheder gælder det, at:

  • tilskuddet ikke må overstige 75 pct. af de samlede lønudgifter over 1 år. Overstiger tilskuddet 75 pct. skal det overskydende beløb tilbagebetales til kommunen.