Din virksomhed får med løntilskudsstillingen mulighed for at ansætte en potentiel ny medarbejder, mens den ledige får prøvet sig selv af i et konkret job.

I forbindelse med løntilskudsordningen defineres offentlige virksomheder som:

 • Kommuner, regioner og kommunale fællesskaber
 • Statsinstitutioner
 • Organisationer, foreninger, selskaber, institutioner og lignende, hvis udgift dækkes med mindst 50 pct. af offentlige tilskud.

Som offentlig arbejdsgiver betaler du løn af samme størrelse som den ydelse medarbejderen modtager når vedkommende er ledig.

Arbejdsgiveren kan få udbetalt op til 115,73 kr. i timen i løntilskud, afhængig af hvilken målgruppe medarbejderen tilhører.

Ansættelsesperioden for en løntilskudsstilling kommer an på den ydelse, den ledige får fra det offentlig.

Perioderne er:

 • 4 måneder, hvis personen får dagpenge
 • 6 måneder, hvis personen får kontanthjælp eller uddannelseshjælp
 • 12 måneder, hvis personen får sygedagpenge, er i ressourceforløb, i jobafklaringsforløb eller er omfattet af integrationsloven.

Det er muligt at forlænge

Alle virksomheder kan tilbyde løntilskudsstillinger - også enkeltmandsvirksomheder.

Løntilskudsstillinger kan laves inden for alle arbejdsområder og funktioner hos private virksomheder. Jobcentret skal altid på forhånd godkende løntilskudspladsen og den ledige.

For at ansætte en person i løntilskud skal I skal have flest ordinært ansatte medarbejdere.
Det betyder at: 

 • Enkeltmandsvirksomheder og virksomheder med under fem ansatte kun kan ansætte én medarbejder i løntilskud.
 • Virksomhederne med mellem 5 og 50 ansatte må ansætte én løntilskudsmedarbejder for hver femte ordinært ansatte.
 • Virksomheder med mere end 50 ansatte, må ansætte én løntilskudsmedarbejder for hver tiende ordinært ansatte.

 For at ansætte en person i løntilskud skal der være en nettoudvidelse af antallet af ansatte.
Det betyder, at:

 • Løntilskudsstillingen må ikke erstatte en stilling, der inden for tre måneder er blevet ledig ved afskedigelse eller fratrædelse af en ordinært ansat.
 • Der skal ske en udvidelse af antallet af ansatte indenfor de seneste 12 måneder. Ved opgørelsen af antallet af ordinært ansatte medregnes alle beskæftigede uden hensyn til arbejdstidens længde. Der skal dog ikke medregnes ansatte med offentligt tilskud og personer, der er ansat i henhold til en ansættelsesaftale, der er indgået for et bestemt tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave.

Stillingen skal desuden være egnet til, at personen efterfølgende kan ansættes på normale vilkår i virksomheden eller inden for et tilsvarende fagområde. 

Kontakt Jobcenter Aarhus, hvis du vil vide mere om, hvordan din virksomhed kan benytte ansættelse med løntilskud.

Hvis du eller den ansatte ønsker at afbryde ansættelsen inden perioden påhører, skal jobcentret have besked.

Det betyder også, at I kun kan få refusion for den perioden personen har været ansat.

I giver jobcentret besked via VITAS.