Virksomhedspraktikken afdækker og optræner den lediges faglige, sociale og/eller sproglige kompetencer, så du som arbejdsgiver præcist ved, hvad den ledige på længere sigt kan tilbyde din virksomhed.

Alle virksomheder kan tilbyde praktikstillinger, også enkeltmandsvirksomheder. Men der er forskellige forhold, I skal leve op til.

Din virksomhed skal have flest ordinært ansatte medarbejdere.

Antallet af personer i løntilskud må maksimalt udgøre:

  • 1 person for hver 5. ordinært fuldtidsansatte for virksomheder med op til 50 ordinært ansatte. Dog altid kun 1.
  • Virksomheder med over 50 ordinært ansatte kan herudover kun ansætte 1 person i løntilskud for hver 10. ordinært ansatte.

Det er vigtigt, at stillingen er egnet til, at personen efterfølgende kan ansættes på normale vilkår i virksomhedens, eller indenfor tilsvarendes, fagområde.

Virksomhedspraktikkens varighed vil altid blive vurderet individuelt.

  • For dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere varer praktikken maksimalt fire uger.
  • For øvrige kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere, førtidspensionister, fleksjobbere og modtagere af ressourceforløbsydelse kan praktikken vare op til 13 uger.

Husk altid at aftale med praktikanten, om der er mulighed for ansættelse, når praktikken slutter. Det kan være fastansættelse eller ansættelse med løntilskud. Aftaler I løntilskud, skal I kontakte jobcentret så hurtigt som muligt. I kan ikke genansætte en medarbejder i praktik.

I skal som virksomhed ikke udbetale løn til praktikanten. Praktikanten bevarer sin forsørgelsesydelse under praktikken.

I visse tilfælde er det muligt at få frikøbt en mentor blandt jeres medarbejdere, der kan hjælpe praktikanten nogle timer om ugen. Det er også muligt, at en mentor hos kommunen kan komme i virksomheden og støtte praktikanten efter behov.

Kontakt Jobcenter Aarhus og tal med vores virksomhedskonsulenter for at høre mere om virksomhedspraktik.

Kontakt VirksomhedsService og få hjælp til at få defineret stillingsomfang, finde egnede kandidater og hjælp til at arrangere jobsamtaler.
Ring på telefonnummer 87 13 41 11.

Ansøgning sker via den digitale løsning VITAS på hjemmesiden Vitas.bm.dk

Vejledning til digital ansøgning i Vitas

Jobcentrets virksomhedskonsulenter arbejder for, at sygemeldte medarbejdere kan komme tilbage til arbejdsmarkedet.

Det sker oftest gennem et virksomhedspraktikforløb, som typisk varer 8 - 13 uger.

Kontakt virksomhedskonsulenterne, hvis I vil stille en praktikplads til rådighed:
Hverdage kl. 8.00 - 15.00 på telefon 41 85 95 52.