Med voksenlærlingen kan din virksomhed uddanne nye medarbejdere eller opkvalificere nuværende ansatte. Samtidig kan I trække på voksenlærlingens erfaring og kompetencer fra tidligere job og uddannelse.

Forløbet foregår, som når I ansætter en almindelig lærling. I står for uddannelsen i virksomheden, og voksenlærlingen skal på skoleforløb på en af de erhvervsskoler, der udbyder uddannelsen. 

Der gives tilskud til ansættelsen af voksenlærlingen inden for mere end 200 uddannelser/fag. Det kræver dog, at kandidaten opfylder lovkravene.

Det kan være svært at danne sig endeligt overblik over, hvorvidt en kandidat opfylder kravene om ansættelse i voksenlære med tilskud. Derfor er I altid velkommen til at kontakte VirksomhedsService for vejledning.

Reglen er imidlertid, at kandidaten først og fremmest skal være fyldt 25 år.

For ufaglærte kandidater gælder
Hvis kandidaten allerede er i beskæftigelse:

Hvis kandidaten har været ledig i under 2 måneder:

Hvis kandidaten har været ledig i over 2 måneder:

 • Der ydes tilskud i hele uddannelsesperioden
 • Tilskuddet er 40,- kr. i timen
 • Ordningen omfatter alle erhvervsuddannelser
 • Er kandidaten dagpengemodtager, skal den forudgående ledighed blot have været sammenlagt i en referenceperiode på 3 år
 • Er kandidaten kontanthjælpsmodtager eller uddannelseshjælpsmodtager, skal den forudgående ledighed have været sammenhængende

For faglærte kandidater gælder
Hvis kandidatens uddannelse er forældet, og kandidaten har været ledig i over 2 måneder:

 • I kan få tilskud i hele uddannelsesperioden
 • Tilskuddet er 40,- kr. i timen
 • Ordningen omfatter alle erhvervsuddannelser
 • Er kandidaten dagpengemodtager, skal den forudgående ledighed blot have været sammenlagt i en referenceperiode på 3 år
 • Er kandidaten kontanthjælpsmodtager eller uddannelseshjælpsmodtager, skal den forudgående ledighed have været sammenhængende

Hvis kandidatens uddannelse er forældet og kandidaten har været ledig i under 2 måneder:

 • Der ydes ikke tilskud til voksenlærlingen

Hvis kandidatens uddannelse ikke er forældet, og kandidaten har været ledig i over 12 måneder:

 • I kan få tilskud i hele uddannelsesperioden 
 • Tilskuddet er 40,- kr. i timen 
 • Ordningen omfatter alle erhvervsuddannelser
 • Er kandidaten dagpengemodtager, skal den forudgående ledighed blot have været sammenlagt i en referenceperiode på 3 år
 • Er kandidaten kontanthjælpsmodtager eller uddannelseshjælpsmodtager, skal den forudgående ledighed have været sammenhængende.

Hvis kandidatens uddannelse ikke er forældet, og kandidaten har været ledig i over 6 måneder:

 • Den uddannelse, der er indgået uddannelsesaftale om, er inden for områder, hvor der på tidspunktet for aftalens indgåelse er behov for arbejdskraft
 • I kan få tilskud i hele uddannelsesperioden
 • Tilskuddet er 40,- kr. i timen
 • Ordningen omfatter alle erhvervsuddannelser
 • Er kandidaten dagpengemodtager, skal den forudgående ledighed blot have været sammenlagt i en referenceperiode på 3 år
 • Er kandidaten kontanthjælpsmodtager eller uddannelseshjælpsmodtager, skal den forudgående ledighed have været sammenhængende.

Hvis kandidatens uddannelse ikke er forældet, og kandidaten har været ledig i under 6 måneder

 • Der ydes ikke tilskud til voksenlærlingen

Hvis kandidaten allerede er i beskæftigelse

 • Der ydes ikke tilskud til voksenlærlingen

Jobcenter Aarhus kan hjælpe jer med at søge egnede kandidater til stillingen som voksenlærling.

Desuden kan vi hjælpe med at godkende kandidater, som selv har henvendt sig hos jer - eller som allerede er ansat og ønsker at blive faglært.

Du kan som arbejdsgiver ansætte en voksenlærling til, hvad der svarer til mindstelønnen for ufaglærte inden for faget, og få tilskud til den ansattes løn.

I skoleperioderne kan virksomheden få tilskud rul, hvad der svarer til mindstelønnen for ufaglærte inden for faget, og tilskud til den ansattes løn.

Kontakt Jobcenter Aarhus, hvis I vil høre mere om, hvordan jeres virksomhed kan benytte ordningen for voksenlærlinge.

Ansøgning om forløbet skal sendes til Jobcenter Aarhus, hvis virksomheden er beliggende i Aarhus Kommune.

Ansøgning om tilskud skal indgives senest én måned efter, at uddannelsen er påbegyndt. Hvis ansøgningen indgives på et senere tidspunkt, træffes afgørelse om ydelse af tilskud på baggrund af, om betingelserne var opfyldt på det tidspunkt, hvor ansøgningen skulle have været indgivet. Tilskud kan herefter ydes fra ansøgningstidspunktet og i den resterende periode.

I skal søge via VITAS.

 Vejledning: Sådan søger du i VITAS - digital ansøgning (pdf)