Uddannelse af nyansat medarbejder

Når din virksomhed ansætter nye medarbejdere i ordinære stillinger, er der mulighed for at få et tilskud til at opkvalificere medarbejderne. I kan søge om tilskud til alle former for opkvalificering - herunder vejledningsforløb.

Kontakt VirksomhedsService på tlf: 87 13 41 11, hvis I vil indgå en aftale om ansættelse med tilskud til opkvalificering.

Ansæt en vikar - når en medarbejder skal efteruddannes 

Du kan få støtte til at ansætte en vikar, når en af dine medarbejder skal deltage i efteruddannelse. Ordningen kaldes jobrotation og det tilskud der følger med at ansætte en ledig, kaldes for jobrotationsydelse. 
Læs mere om jobrotation.  

Voksenlærling

Hvis din virksomhed ansætter en person over 25 år i voksenlære, er det muligt at få tilskud i op til to år. Hvis personen er under 30 år og ledig, kan I få tilskud i op til fire år.
Læs mere om voksenlærling