Når du følger vores retningslinjer for det tegningsmateriale der skal leveres, kan vi hurtigere gennemføre sagsbehandlingen. Det kan dog blive nødvendigt at fremsende supplerende beregninger og tegninger før, der kan udstedes en approbation.

Tegningsmaterialet skal leveres via samarbejdsportalen. Når du er logget ind på portalen, kan du læse om, hvilke tegninger og formater der skal uploades.

Du skal udfylde følgende skema. Inden du udfylder skemaet, anbefaler vi, at du læser vejledningen.

Situationsplan for veje og stier med koter og skel samt hus og matrikelnumre.

Oversigtskort som angiver, hvor arealet er beliggende i lokalplanområdet inkl. veje- og stiforhold i området.

Belægningsplan med afvanding af veje og stier. Herunder detailplan for overkørsler, hastighedsdæmpende foranstaltninger, helleanlæg, svingbaner mm.

Kvalificerede eksempler:

Koordinerende ledningsplan, inkl. belysning, beplantning og eksisterende ledninger

Kvalificeret eksempel