1. Kontakt Aarhus Vand for udarbejdelse af projekt for regn- og spildevandsanlæg. Find kontaktoplysninger til Aarhus Vand her

2. Udarbejd tegningsmateriale efter disse retningslinjer.

3. Ansøgning og tegningsmateriale uploades til Aarhus Kommunes samarbejdsportal. Du får adgang til Aarhus Kommunes samarbejdsportal ved at sende en mail til approbation@MTM.Aarhus.dk. Sagen oprettes inden for en uge.

4. Efter du har lagt tegningerne op på samarbejdsportalen, sørger vi for, at tegningsmaterialet bliver rundsendt til relevante samarbejdspartnere for godkendelse. Dette kaldes også for en stjernehøring - læs mere om stjernehøringen her.

5. Når tegningerne er godkendt af alle parter, modtager du en approbation.

6. Inden du får en grave-/støbe- eller byggetilladelse hos Byggeri, skal du stille en garanti.