1. Kontakt Aarhus Vand for udarbejdelse af projekt for regn- og spildevandsanlæg.

2. Udarbejd tegningsmateriale efter disse retningslinjer.

3. Ansøgning og tegningsmateriale uploades til Aarhus Kommunes samarbejdsportal. Du får adgang til Aarhus Kommunes samarbejdsportal ved at sende en mail til approbation@MTM.Aarhus.dk

4. Efter du har lagt tegningerne op på samarbejdsportalen, sørger vi for, at tegningsmaterialet bliver rundsendt til relevante samarbejdspartnere for godkendelse. Dette kaldes også for en stjernehøring - læs mere om stjernehøringen her.

5. Når tegningerne er godkendt af alle parter, modtager du en approbation.

6. Inden du får en grave-/støbe- eller byggetilladelse hos Byg og Miljø, skal du stille en garanti.