Før, der kan gives byggetilladelse i et nyt byggemodningsområde, skal der jf. Byggeloven § 4, stk. 1 og 2 foreligge en garantistillelse for anlæg af veje, stier, fortov, parkeringsarealer, belysning og rendestensbrønde mv. i byggemodningen samt for evt. supplerende vejanlæg, der kræves anlagt uden for byggemodningsområdet.

Det er bygherrens ansvar at stille garantien. Garantien udregnes efter projektets størrelse og er et udtryk for den samlede anlægssum til realisering af vejanlægget.

Formular til brug for garantistillelse

 

Garantien kan under udførelsen af byggemodningen nedskrives i forhold til det arbejde, der er blevet udført – dog ikke til under minimumsbeløbet, som er angivet i approbationen. Garantien kan først frigives, når byggemodningen er udført i henhold til approbationen.

Ønsker du at få nedskrevet din garanti, skal du udfylde nedenstående formular. 

Fx 03.08.2010

Oplysning om behandling af persondata

I forbindelse med databehandlingen af det du har udfyldt i ovenstående formular, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

HVAD INDHENTER VI OG HVORFOR?

Vi behandler personoplysninger om dig i form af:

  • Navn
  • Adresse

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af Databeskyttelseslovens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Oplysningerne i elektronisk form er fysisk opbevaret sikkert hos vores leverandører. Oplysningerne bliver også behandlet hos vores leverandører.

DU KAN FÅ SLETTET DIN HENVENDELSE

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig.

Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysningerne.

Det samtykke du har givet, kan til en hver tid trækkes tilbage.

HVEM ANVENDER DINE OPLYSNINGER?

Den dataansvarlige er:

Teknik og Miljø
Aarhus Kommune
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand

Telefon: 8940 4400
E-mail: mad@mtm.aarhus.dk

Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes behandlinger af dine oplysninger, så kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.