• Ret henvendelse til Aarhus Vand for projektering af regn- og spildevandsanlæg.
  • Læs lokalplanen for byggemodningsområdet, især omkring infrastruktur
  • Tjek området fysisk.
  • Udfør projektet efter gældende vejregler fra Vejdirektoratet
  • Læs gældende vejregler hos Vejdirektoratet
  • Tjek eksisterende ledningsplacering i området
  • Sørg for at dit tegningsmateriale følger de retningslinjer vi har beskrevet under "Ansøgningsmateriale der skal fremsendes", inden du uploader til Samarbejdsportalen.
  • Det er en fordel, at det er den samme kontaktperson, som varetager dialogen med Mobilitet, Anlæg og Drift under hele sagsforløbet.