Hvis anvendelse af en erhvervsejendom bliver ændret, skal ejeren eller lejeren være opmærksom på, om den nye anvendelse er i overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for ejendommen.

Bestemmelser om anvendelse

Bestemmelserne kan være en del af en lokalplan, byplanvedtægt, deklaration, kommuneplan eller regionplan.
Det erhverv, der må udøves på ejendommen, skal også følge bestemmelserne i bl.a. byggeloven, beredskabsloven, miljølovgivningen og arbejdsmiljølovgivningen.
En ændring af en bygnings anvendelse kan f.eks. udløse krav om etablering af yderligere parkeringsarealer eller krav om ændring af adgangs- og toiletforholdene.

Hvis der er tale om butikserhverv, skal ændret anvendelse altid anmeldes til Byggeri.

Ved ombygningsarbejder skal du altid sende anmeldelse eller ansøgning om byggetilladelse til Byggeri.

Foregår byggearbejdet i Aarhus Midtby, er det en god idé at læse pjecen ”Byggeri i Aarhus Midtby”. Det er en guide til de informationer og dokumenter, som vi har skal bruge for at yde den bedst mulige sagsbehandling.

Hent Byggeri i Aarhus Midtby

Læs reglerne i bygningsreglementet.