Affald

Der skal foreligge en godkendt beskrivelse af affaldsløsningen i alle boligbyggerier. Dette gælder også ved væsentlig ændring af en bebyggelses nuværende affaldsløsning.

Læs om affaldsløsninger og anlægsprojekter


Fjernvarme

Skal du have fjernvarme i dit byggeri, så kontakt gerne Kredsløb (Tidligere AffaldVarme Aarhus) og få råd om fjernvarme.

Læs om fjernvarme og byggemodning