Du skal anmode Aarhus Kommune om at få udarbejdet en lokalplan hvis du ønsker at opføre et større byggeri eller ændre væsentligt på anvendelsen af en ejendom. Der er pligt til at udarbejde en lokalplan ved:

• større byggerier, nedrivninger, anlægsarbejder eller udstykninger
• ændring af et områdes anvendelse (for eksempel fra bolig til erhverv) eller bevaring af et eksisterende område (for eksempel bevaringsværdige bygninger og kulturhistorisk miljø)
• væsentlige ændringer i øvrigt, som har betydning for området og borgerne

Lokalplanen er med til at bestemme for eksempel:
• Hvad bygningerne og området skal anvendes til
• Hvor og hvordan der skal bygges
• Hvad der skal rives ned
• Hvilke bygninger eller miljøer der skal bevares

Vil du vide, hvilke rammer og lokalplaner der gælder i et særligt område? Så kan du besøge Aarhus Kommunes offentlige GIS-kort.

Besøg kortet her

Hvis du vil være godt klædt på til dialogen om lokalplanlægning, kan du læse denne pjece. Pjecen er både til borgere og virksomheder.

Læs pjecen om den indledende dialog om lokalplanlægning her

Ansøgning om lokalplanlægning

Find fuldmagt her

Som en del af Kommuneplan 2017 har Aarhus Kommune udviklet 360°-dialogværktøjet til bæredygtig planlægning i forbindelse med lokalplanlægning og større bygge- og anlægsprojekter.

Formålet med 360° er at fremme helhedstænkning og sikre, at byrådets ambition om klog vækst videreføres og fastholdes i de konkrete planer og byggeprojekter.

Læs mere på 360.aarhuskommune.dk

Her opdateres løbende med vejledninger og dokumenter, som er relevante i lokalplanprocessen. Finder du ikke den hjælp, du har behov for, er du velkommen til at kontakte os.

Vejledninger og dokumenter

Befæstelsesgrader

Udendørs opholdsarealer

Håndtering af regnvand

Menneskeskabt støj i lokalplanlægning

Når du ansøger Aarhus Kommune om at udarbejde en lokalplan, skal du udfylde en standardfuldmagt, som skal afleveres til Planafdelingen.

Hent standardfuldmagten her

 

Kontakt

Plan@mtm.aarhus.dk