Ejendomsskat kan bestå af grundskyld og dækningsafgift. Ejer du et hus, en lejlighed eller et sommerhus betaler du grundskyld. Har du f.eks. en erhvervsejendom, kan vi også opkræve dækningsafgift.

Hvert år i november/december får du din ejendomsskattebillet i din e-boks/digitale postkasse til det efterfølgende skatteår. Den indeholder specifikationer over de skatter og afgifter, du skal betale for ejendommen.

Vi sender den originale ejendomsskattebillet til én af ejerne, mens de øvrige ejere får en kopi af ejendomsskattebilletten. Er der administrator på ejendommen, sender vi den originale ejendomsskattebillet til denne, og en kopi til ejerne.

Betalingsinformationen fremgår af den originale ejendomsskattebillet.

Ejendomsskatten skal betales i to rater – i januar og juli.

Opkrævningen udsender indbetalingskort to gange årligt, hvis du ikke har meldt betalingen til Betalingsservice. Indbetalingskortet sendes to-tre uger før sidste rettidige betalingsdag.

Du kan tilmelde ejendomsskatten til Betalingsservice via dit pengeinstitut. Vær opmærksom på, at du skal betale, som du plejer, indtil betalingen fremgår af din betalingsoversigt.

Har du spørgsmål til betalingen, kan du kontakte Borgerservice – Opkrævningen på telefon 89 40 33 30.

Skatten for 2022 beregnes af den afgiftspligtige grundværdi.

Finansministeren vedtager hvert år stigningsprocenten i grundskatteloftsværdien for det kommende år. Stigningen må højst udgøre 7 procent. Fra 2022 er stigningen ændret til at måtte udgøre 2,8 procent for ejerboliger og 4,4 procent for øvrige ejendomme. Beregningsgrundlaget kan højst udgøre grundværdien.

Grundskatteloftsværdien kan dog stige med mere end 7 procent/2,8 procent/4,4 procent, hvis der er sket ændring i grundlaget for beregning af grundskatteloftsværdien. Det kan fx være ændring af fradrag for grundforbedringer eller ændring af det matrikulære grundareal. Det er Skat, der regulerer grundskatteloftsværdien.

For visse erhvervsejendomme opkræver vi også dækningsafgift. Kontorer, forretninger, hoteller, fabrikker, værksteder og lignede øjemed er omfattet af reglen.

Den kommunespecifikke dækningsafgiftspromille for 2022 foreligger ikke i november 2021 og dækningsafgiften opkræves derfor først ved en reguleringskørsel til foråret 2022

 

For skatteårene 2021 og 2022 er grundskyldspromillen fastsat til 24,58.

Rottebekæmpelsen i Aarhus Kommune bliver betalt over ejendomsskattebilletten. Byrådet har besluttet, at gebyret for rottebekæmpelse i 2022 er 34,53 kr. pr. million i ejendomsværdi. Vi opkræver gebyret i 1. rate.

Har du brændeovn, pejs eller lignende, opkræver vi også gebyret til skorstensfejeren via ejendomsskattebilletten.

Du betaler også pumpe- og vandløbsbidrag via ejendomsskattebilletten.

Når du køber eller sælger fast ejendom skal du huske at:

  • Sælgers betaling via Betalingsservice slettes automatisk.
  • Den nye ejer får sendt et indbetalingskort fra Opkrævningen.
  • Den nye ejer får tilsendt en ejendomsskattebillet.

På Mit Betalingsoverblik kan du se dine mellemværende med Aarhus Kommune. Her kan du også se, om du skylder i ejendomsskat.

Du kan betale med både dankort og Mobilepay.

>> Gå til mit Betalingsoverblik