Ejendomsskat kan bestå af grundskyld og dækningsafgift.

Ejer du et hus, en lejlighed eller et sommerhus betaler du grundskyld.

Har du en erhvervsejendom kan vi også opkræve dækningsafgift.

Hvert år i december får du din ejendomsskattebillet i din e-boks/digitale postkasse. Den indeholder specifikationer over de skatter og afgifter, du skal betale for ejendommen.

Vi sender den originale ejendomsskattebillet til én af ejerne, mens de øvrige ejere får en kopi af ejendomsskattebilletten. Er der administrator på ejendommen, sender vi den originale ejendomsskattebillet til denne, og en kopi til ejerne.

Betalingsinformationen fremgår af den originale ejendomsskattebillet.

Ejendomsskatten skal betales i to rater – i januar og juli.

Opkrævningen udsender indbetalingskort to gange årligt, hvis du ikke har meldt betalingen til Betalingsservice. Indbetalingskortet sendes to-tre uger før sidste rettidige betalingsdag.

Du kan tilmelde ejendomsskatten til Betalingsservice via dit pengeinstitut. Vær opmærksom på, at du skal betale, som du plejer, indtil betalingen fremgår af din betalingsoversigt.

Har du spørgsmål til betalingen, kan du kontakte Borgerservice – Opkrævningen på telefon 89 40 33 30.

Skatten for 2021 beregner vi med udgangspunkt i den afgiftspligtige grundværdi. Det er den laveste af følgende værdier:

  • Ejendommens grundværdi efter fradrag for forbedringer. Beløbene er fastsat ved vurderingen pr. 1. oktober 2019 og eventuel reduktion for fritagelser efter §§ 7 og 8 i lov om kommunal ejendomsskat.
  • Den afgiftspligtige grundværdi for ejendommen, der dannede grundlag for påligningen af grundskyld det foregående skatteår (2020), forhøjet med en reguleringsprocent.

Hvis der er ændret i ejendommens eller grundens areal, anvendelse, planforhold eller ejerlejlighedens fordelingstal, kan ejeren opleve en større stigning i beskatningsgrundlaget, end det ovennævnte giver udtryk for.

For visse erhvervsejendomme opkræver vi desuden en dækningsafgift.

For visse erhvervsejendomme opkræver vi også dækningsafgift. Den beregnes af den del af den dækningsafgiftspligtige bygningsværdi, der overstiger 50.000 kr. Kontorer, forretninger, hoteller, fabrikker, værksteder og lignende er omfattet af reglen.

For visse offentlige ejendomme opkræver vi dækningsafgift af forskels- og grundværdi.

I 2020 og 2021 er promillerne:

Dækningsafgift, erhverv – 5

Dækningsafgift, offentlig ejendom grundværdi – 12,29

Dækningsafgift, offentlig ejendom bygningsværdi – 8,75

 

For skatteårene 2020 og 2021 er grundskyldspromillen fastsat til 24,58.

Rottebekæmpelsen i Aarhus Kommune bliver betalt over ejendomsskattebilletten. Byrådet har besluttet, at gebyret for rottebekæmpelse i 2020 er 25,70 kr. pr. million i ejendomsværdi og i 2021 er 26,34 kr. pr. million i ejendomsværdi. Vi opkræver gebyret i 1. rate.

Har du brændeovn, pejs eller lignende, opkræver vi også gebyret til skorstensfejeren via ejendomsskattebilletten.

Du betaler også pumpe- og vandløbsbidrag via ejendomsskattebilletten.

Når du køber eller sælger fast ejendom skal du huske at:

  • Sælgers betaling via Betalingsservice slettes automatisk.
  • Den nye ejer får sendt et indbetalingskort fra Opkrævningen.
  • Den nye ejer får tilsendt en ejendomsskattebillet.

På Mit Betalingsoverblik kan du se dine mellemværende med Aarhus Kommune. Her kan du også se, om du skylder i ejendomsskat.

Du kan betale med både dankort og Mobilepay.

>> Gå til mit Betalingsoverblik