Erhvervslejemål

Lej en dækningsgrav (bunker)

Det er muligt at leje en dækningsgrav. Byens dækningsgrave blev opført i 1944/45 og 1952, og skulle fungere som beskyttelsesrum. Der findes 6-7 forskellige typer, hvoraf fire er egnet til udlejning.
Dækningsgravene er rå betonbygningsværker med 1-3 rum, helt eller delvist nedgravet og dækket af jord.
En dækningsgrav kan anvendes til mange formål, f.eks. øvelokale til musikgrupper, opmagasinering / depotrum (f.eks. vinkælder, tøjlager, etc.), foreningslokale eller udstillinger mv.
Der er i øjeblikket ingen ledige dækningsgrave.
For leje af dækningskrav, kontakt:
Agnes Morsø Boll
Udlejningen
Teknik og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Tlf. 8940 2408
agmb@aarhus.dk

Spanien 1, st.th, 8000 Aarhus C

Udlejning klinik/behandling/kontor

Spanien 1, st.th.

Velbeliggende i det kendte "Spanien" - centralt i Aarhus centrum
Unik mulighed for at placere sig i et hus med god synergi og mange muligheder

BELIGGENHED:
Adresse Spanien 1, 3.
8000 Aarhus C
Matr.nr. 53 C Århus Bygrunde
Kommune: Aarhus

BESKRIVELSE AF LEJEMÅLET:

Beliggenhed:
Lejemålet er beliggende i den meget markante og velkendte ejendom "Badeanstalten Spanien". Badeanstalten har eksisteret en hel menneskealder og har i 2018-19 gennemgået en komplet renovering af badefaciliteterne med nyt kurbad og velvære-område.
Beliggenheden er særdeles central med kort afstand til såvel Banegård som Busstationen i Aarhus.

Lejemålet:
Lejemålet udgør 24 m² bruttoareal og er beliggende i stuen. Der er adgang via tårntrappen, på siden af hovedbygningen Spanien.
Den primære lejer er, ligesom de øvrige erhvervslejere i bygningen, umiddelbart indenfor psykisk eller fysisk behandling, træning eller genoptræning. Til disse virksomhedsformer findes der et godt kundegrundlag iblandt de besøgende i ejendommen.
Derudover er ejendommen og badeanstalten historisk set kendt af alle i Østjylland.  

Placering er i stuen, beliggende på en ugenert fordelingsgang. Som lejer får man adgang via tårntrappen med digital brik og besøgende kan, via dørtelefon, kontakte lejemålet for at skaffe adgang.

Lejemålet består af entre, 1 værelse/kontor/behandlerrum og ældre toilet.

Lejemålet fremgår imødekommende, lyst, nymalet og istandsat.
Perfekt for den mindre erhvervsdrivende.
 
Såfremt du ønsker at høre nærmere omkring mulighederne, kontakt da venligst daglig leder, Martin Bjørn.

 

Økonomi:

Udlejning af klinik/behandling/kontor på 24 m²

Årlig leje pr. 1. januar 2020               44.958,48 kr.

Anslåede årlige driftsomkostninger
Fællesudgifter                                     1.498,64 kr.
El-udgifter                                           1.998,18 kr.
Vandudgifter                                        1.186,42 kr. 
Målerservice m.m.                                  593,25 kr. 
Vedligeholdelse m.m.                                 0,00 kr.
Energimærke                                          355,95 kr. 

3 måneders depositum                       11.239.62 kr. 

Anvendelse

Lejemålstype:                                             erhverv
Momsregistrering:                                       Ja

Drifts-/forbrugsudgifter á conto:
Da lejemålet er momsregistreret, er samtlige beløb angivet ekskl. moms.
Udover lejen betaler lejer for forbruget af el, vand, varme og driftsudgifter.

Elforbruget betales efter fælles måler. Udlejer laver årligt regnskab og lejer opkræves aconto sammen med lejen.
Vandforbruget betales efter fælles måler. Udlejer laver årligt regnskab og lejer opkræves aconto sammen med lejen.
Lejemålet opvarmes med fjernvarme og opkræves a conto.

Driftsudgifter
Lejer betaler kr. 50 pr. m² for udgifter til renholdelse, snerydning, vicevært m.v.

Energimærkning:
Energimærkning påkrævet                              Ja
Gyldig energimærke foreligger af 01.10.2019 med energiklasse D.
Udlejer lader energimærke udarbejde.


Regulering:
Lejeregulering Lejen reguleres 1 gang årligt med 100 % af bevægelserne i nettoprisindekset, dog min. 2,5 %.
Regulering stigning skatter/afgifter:                Ja
Regulering stigning forsikringspræmie:           Ja
Regulering depositum:                                   Ja

Leje/lejeregulering:
Udgifter til udarbejdelse af energimærke og -plan medtages i varme- og varmtvandsregnskabet.

Overtagelse/opsigelse:
Ledigt:                                                           Efter aftale.
Opsigelsesvarsel udlejer                                6 måneder.
Opsigelsesvarsel lejer                                    6 måneder.

Afståelse/fremleje:
Afståelsesret                                                  Nej
Fremlejeret                                                    Nej

Vedligeholdelse:
Udvendig vedligeholdelse                                Udlejer
Udvendig renholdelse                                      Lejer
Vintervedligeholdelse/snerydning                     Lejer
Indvendig vedligeholdelse                                Lejer
Renovationsforpligtelse                                    Lejer


Supplerende oplysninger:

Forsikringsforhold:
Dækning Udlejer holder ejendommen bygnings- og brandforsikret. Enhver forsikring herudover tegnes ved lejers foranstaltning og for dennes regning.

Installationer m.m.:
Varme                                                              Fjernvarme
Vand                                                                Offentlig
Elforsyning                                                       Offentlig

Plan/offentlige forhold:
Zonestatus                                                       Byzone
Vejforhold                                                        Offentlig

Omkostninger
Såfremt lejer ønsker advokatbistand i forbindelse med gennemgang af lejekontrakt, afholdes udgiften af
lejer. Såfremt lejer ønsker lejekontrakten tinglyst, afholdes udgiften af lejer.

Øvrige forhold:

Lejer har forpligtelsen til at renholde det lejede og dertil hørende udenomsarealer, herunder fejning,
snerydning, glatførebekæmpelse m.v., således at det lejede med udenomsarealer fremstår i pæn
og renholdt stand. Udgiften til renholdelse er indeholdt i fællesudgifterne.
Lejers renovationsbehov opfyldes i samarbejde med udlejer og efter dennes anvisninger.

Overtagelse:
Lejemålet er ledigt for overtagelse efter aftale. Ret til disposition til anden side forbeholdes.

HENVENDELSER – BESIGTIGELSE:

Alle henvendelser om lejemålet, herunder aftale om besigtigelse, bedes rettet til:

Martin Bjørn, Aarhus Kommunes Idrætscentre,
Mail: marbjo@aarhus.dk, M: 51 57 56 92