• matr.nr. 6a, Brendstrup By, Tilst, i alt 234.628 m2, hvoraf ca. 218.683 m2 er fredskovspligtigt areal
  • matr.nr. 3b, Brendstrup By, Tilst, i alt 27.499 m2
  • matr.nr. 2b, Brendstrup By, Tilst, i alt 281.644 m2, hvoraf ca. 51.000 m2 er fredskovspligtigt areal
  • matr.nr. 6g, Brendstrup By, Tilst, i alt 67.972 m2, hvoraf ca. 3.000 m2 er fredskovspligtigt areal
  • matr.nr. 3c, Brendstrup By, Tilst, i alt 65.143 m2, hvoraf ca. 30.000 m2 er fredskovspligtigt areal

 

Ejendommene udbydes samlet.

Tilbudsgiver skal i samarbejde med Aarhus Kommune udarbejde en udviklingsplan for det samlede område.

De nærmere vilkår for udbuddet fremgår af udbudsmaterialet.  

Tilbud skal være modtaget hos Bystrategi, Arealudvikling og Almene Boliger senest den 29. januar 2020, kl. 12.00.

Ejendommene udbydes til salg i henhold til lov om kommunernes styrelse § 68, bekendtgørelse nr. 799 af den 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt i overensstemmelse med de vilkår, der er fastlagt i dette udbudsmateriale med tilhørende bilag.

Udbuddet sker med forbehold for Aarhus Byråds godkendelse. Aarhus Kommune forbeholder sig ret til at afvise alle indkomne tilbud.

 

Læs udbudsbetingelser her

Hent udbudsmateriale her

Hent præsentation fra interessentmøde her