Aarhus Kommune udbyder byggefelt A på Indre Aarhus Ø. Byggefeltet udbydes til erhvervsformål med mulighed for at opføre op til ca. 12.000 etagemeter.

Frist for afgivelse af købstilbud er den 19. november 2020, kl. 12.00.

 

Se prospekt for udbud af byggefelt A på Indre Aarhus Ø her 

Se yderligere udbudsmateriale her