Sælger gennemfører offentligt udbud af ejendommen i henhold til § 68 i lovbekendtgørelse nr. 1031 af 6. juli 2018 om kommunernes styrelse og bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt i overensstemmelse med de vilkår, der følger af udbudsmaterialet samt købsaftalen med tilhørende bilag.

Tilbud skal afgives skriftligt og skal angive en fast pris i henhold til udbudsmaterialet.

Tilbud skal være modtaget senest den 23. september 2019 kl. 12.00.

 

Læs udbudsbetingelser her

Hent udbudsmateriale her