Ved gravearbejde på offentlige eller private veje skal arbejdsstedet afmærkes i henhold til vejreglerne.

Der skal til graveansøgningen medsendes en afmærkningsplan eller en henvisning til en standardskitse, alt efter arbejdets størrelse og trafikmængde.

Vejdirektoratets håndbøger for afmærkning

Entreprenøren skal føre en daglig logbog for kontrol af afmærkning, som altid skal være tilgængelig for Politi og Vejmyndighed.

Se et eksempel på en logbog