Ansøgningen

Mobilitet, Anlæg og Drift er tilmeldt helhedsløsningen 'Ansøgning om tilladelse til gravearbejde' fra Virk.dk.

Hvis du vil ansøge om gravetilladelse, skal du klikke på linket øverst her på siden. 

Guide til ansøgningen

Når du skal ansøge om gravetilladelse, anbefaler vi, at du bruger nedenstående guide. Guiden er et redskab til alle, der beskæftiger sig med gravearbejder og er tænkt som et nemt og gennemsigtigt værktøj, der skal understøtte og hjælpe i processen frem til en godkendt gravetilladelse.

Du kan hente guiden 'Bliv klar til at søge om gravetilladelse' her

Kortbilag

Til samtlige graveansøgninger vedhæftes en tegning, hvor ledningsanlæg/gravearbejde er indtegnet. Store tegninger kan fremsendes pr. post i ét eksemplar.
 
Tegningen kan udskrives fra grundkortet i målestoksforhold 1:500. 1:1000 kan accepteres ved større gravearbejder.

Kommentar til ansøgning

Ansøgningen indsendes senest 10 arbejdsdage før arbejdet ønskes påbegyndt. I perioder kan sagsbehandlingstiden dog være længere.
 
For større arbejder bør fristen aftales med vejmyndigheden.
 
Ved fremsendelse af ansøgning skal antal kabler/føringsrør samt dimension, der ansøges om, oplyses.
 
Vi gør opmærksom på, at i de situationer, hvor der graves i Aarhus Kommunes veje, uden at der foreligger en gravetilladelse, vil Mobilitet, Anlæg og Drift påtale dette over for ledningsejeren - og om nødvendigt stoppe gravearbejdet, indtil gravetilladelse er opnået.
 
Ved gravearbejde på private fællesveje i landzone er kommunen ikke vejmyndighed. Tilladelse skal indhentes hos ejeren af vejen.