En (arbejds)anmeldelse af gravearbejdet (i stedet for fremsendelse af en graveansøgning) kan anvendes ved splidshuller, midlertidige geotekniske boringer samt længdegravninger for kabler under 5 meter på villaveje og lignende trafikerede veje.

Dette gælder dog ikke etableringer i Aarhus Centrum samt ved stærkt trafikerede veje uden for Aarhus centrum.

Ved tvivl kontaktes Mobilitet, Anlæg og Drift.

Der skal altid fremsendes en graveansøgning ved underboringer samt krydsning af veje/stier.