Fire gange om året afholder Mobilitet, Anlæg og Drift et møde med de store ledningsejere Aarhus Vand og AffaldVarme, hvor arbejder (ledningsarbejder, slidlag, anlægsarbejder, træbeplantning med mere), der kan genere den kørende trafik på det Kritiske Vejnet, koordineres.