Fire gange om året afholder Mobilitet, Anlæg og Drift et møde med de store ledningsejere Aarhus Vand og AffaldVarme, hvor arbejder (ledningsarbejder, slidlag, anlægsarbejder, træbeplantning med mere), der kan genere den kørende trafik på det Kritiske Vejnet, koordineres.

Hvis der er spørgsmål til de fireårige rullende planer, kan Trafikkoordinator Kristina Holm kontaktes på telefon 51 57 56 20 eller mail krihol@aarhus.dk.

Via dette link kan du se de nuværende godkendte planer