Fire gange om året afholder Mobilitet, Anlæg og Drift et møde med de store ledningsejere Aarhus Vand og Kredsløb ( Tidligere AffaldVarme Aarhus ), hvor arbejder (ledningsarbejder, slidlag, anlægsarbejder, træbeplantning med mere), der kan genere den kørende trafik på det Kritiske Vejnet, koordineres.