Kabelskabe i offentlige arealer i Aarhus midtby/city skal forsøges placeret på privat areal.

Er dette ikke muligt, fremsendes en ansøgning (almindelig graveansøgning via Virk.dk med kortbilag), hvor der vedhæftes foto af bygningsfacaden, hvor skabet ønskes placeret, samt tegning/foto af kabelskabet.

Få vejledning om placering af kabelskabe i det offentlige byrum i pjecen, som du finder via pjecen nedenfor.

Vejledning om kabelskabe i det offentlige byrum