Når du skal grave i offentlige eller private fællesveje, skal du være opmærksom på Aarhus Kommunes gældende kommunikationskrav.

I Aarhus Kommune har god kommunikation ved gravearbejde i vejarealer høj prioritet. Og det er et krav, at vores ledningsejere og bygherrer giver kommunikation samme prioritet.

Vi har derfor udarbejdet kommunikationsmanualer og en skilteguide målrettet ansvarlige for anlægsprojekter. Manualerne indeholder anvisninger til god kommunikation til trafikanter, naboer og øvrige interessenter.

Gravearbejde i vejarealer er defineret som et anlægsprojekt med enten småmellemstore eller store gener. Det er altså genegraden, som afgør, hvilken kommunikationsmanual, du skal følge.

Kommunikationsmanualer og skilteguide