Mobilitet, Anlæg og Drift holder ledningsmøde for kabelejere og Aarhusvand hver anden måned - den første onsdag i måneden klokken 9 til 10. 

På møderne koordineres ledningsarbejder, fortovsomlægning/slidlag, anlægsarbejder, træplantning, arrangementer med mere. Derudover tages forskellige problemstillinger/emner op til diskussion.

Hvis der er spørgsmål til ledningsmøderne kan du kontakte Mobilitet, Anlæg og Drift.