I Aarhus Kommune ønskes kabler og ledninger placeret som vist i principskitsen herunder. 
  
Vi skal gøre opmærksom på, at dæksler i fortov og på cykelsti ikke kan accepteres.

Principskitse