Det kræver en gravetilladelse, hvis du skal til at bygge og ønsker privat ledningsanlæg, spuns eller lignende uden for egen matrikel (i vej- eller stiareal).

Som udgangspunkt skal private ledningsanlæg som f.eks. tagnedløb, regnvandsledninger, dræn, skelbrønde, drænbrønde, spuns, jordankre m.m. forsøges placeret på egen matrikel.  Det samme gælder for private nedgravede affaldscontainere, affaldssug, fedtudskillere og lignende.

Er det ikke muligt at placere de private anlæg på egen matrikel, skal du ansøge om en dispensation hos Mobilitet, Anlæg og Drift. Det gør du ved hjælp af en graveansøgning.

Hvis du skal bygge en ny ejendom i Midtbyen, bør du kontakte Byggeriafdelingen i Plan, Byggeri og Miljø for vejledning, da der er mange forhold, man som bygherre skal være opmærksom på.

For yderligere vejledning kan du søge hjælp under ”Fem vigtige overvejelser, inden du bygger”