Aarhus Kommune har udarbejdet en pjece, "Særlige bestemmelser for retableringsarbejder på vejnettet i Aarhus Kommune". Den danner grundlag for retableringsarbejder, der udføres af ledningsejere eller deres entreprenører ved arbejder på vejnettet i Aarhus Kommune.

Pjece: Særlige bestemmelser for retablering (under revision)