Retten betyder, at arbejdsgivere og selvstændig erhvervsdrivende får ret til henholdsvis refusion og sygedagpenge fra første fraværsdag, hvis fraværet skyldes i isolation i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger som følge af:

  • Smitte med covid 19
  • Nær kontakt til en smittet med covid 19
  • Nær kontakt til en nær kontakt til en smittet med covid 19

De almindelige regler for ret til sygedagpenge skal være opfyldt, herunder beskæftigelseskravet. Det er desuden en betingelse, at det ikke er muligt at arbejde hjemmefra.

Arbejdsgivere skal ved anmeldelse om tidlig refusion anføre ”covid-19 smittet” eller ”covid-19 nær kontakt isolation” i Nemrefusion. Det antages, at arbejdsgiver fra lønmodtageren får relevante oplysninger og dokumentation for positiv test.

Selvstændige skal manuelt til kommunen ansøge om sygedagpenge efter ordningen og skrive under på en tro og love erklæring om, at fraværet skyldes smitte med covid-19 eller isolation som nærkontakt i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger.