Folketinget har vedtaget en ny lov, der giver arbejdsgivere udvidet ret til refusion for lønmodtagere med visse typer af fravær pga. COVID-19. Selvstændige erhvervsdrivende får tilsvarende udvidet ret til sygedagpenge.

Formålet med loven er at afværge store økonomiske konsekvenser for arbejdsgiverne og selvstændige erhvervsdrivende ved et eventuelt omfattende udbrud af COVID-19 i Danmark.

Den udvidede ret betyder, at der kan udbetales refusion til arbejdsgiver fra første fraværsdag vedrørende ansatte, der er syge eller antages at være syge eller er i karantæne pga. COVID-19. En selvstændig erhvervsdrivende vil tilsvarende kunne få sygedagpenge fra første fraværsdag.

Desuden kan der udbetales refusion til arbejdsgivere for ansatte, der ikke kan varetage deres arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne om hjemmeophold til bestemte grupper pga. konkrete forhold i forbindelse med COVID-19. Tilsvarende vil selvstændige erhvervsdrivende, der ikke kan varetage deres arbejde pga. hjemmeophold kunne få sygedagpenge.

Der er tale om midlertidige regler, som gælder fra den 27. februar 2020 og frem til den 1. april 2021.

Du kan læse nærmere om reglerne og om, hvordan du som arbejdsgiver eller selvstændigt erhvervsdrivende skal anmode om sygedagpengerefusion og sygedagpenge efter de midlertidige regler på NemRefusions hjemmeside.

Læs mere på NemRefusions hjemmeside