Arbejdet med lokalplaner fortsætter uændret. Medarbejderne i Teknik og Miljøs planafdeling arbejder nu delvist hjemmefra og delvist fra arbejdspladsen. Møder bliver tilrettelagt, så de kan holdes via Microsoft Teams i stedet for fysiske møder – fysiske møder genoptages kun i begrænset omfang og kun når absolut nødvendigt.

For at sikre velfungerende møder er det dog i nogle tilfælde nødvendigt at begrænse deltagerantallet. Der kan også i enkelte tilfælde være møder, hvor man vurderer, at det er bedre for den samlede proces at udskyde mødet, til det kan afholdes som et fysisk møde.

Vi afholder borgermøder digitalt og gør os løbende erfaringer med den virtuelle form.