Byggeris callcenter er fortsat åbent for henvendelser, og byggesagsbehandlingen fortsætter også på fuldt tryk.

Fysiske møder er aflyst. De er afløst af møder over skype, alternativt ved telefon- og mailkontakt. Det forventes, at der stort set vil være uændret produktion i sagsbehandlingen.

Jordanmeldelser og andre administrative henvendelser behandles også helt som vanligt, lige som Miljøvagten fortsætter sit arbejde. Miljøtilsyn sættes i bero i en periode.