Detailhandlen i Danmark er blandt de brancher, som er hårdest ramt af Corona krisen.  Krisen har samtidig forstærket de forandringer, der allerede var i gang som konsekvens af en markant øget nethandel og flere virtuelle butikker. For at styrke byens detailhandel er der afsat 2 mio. kr. til effektfulde projekter, som kan bidrage til en god genstart for detailhandlen i Aarhus. Midlerne tildeles projekter, som:

 • kan bidrage til at trække shopping-gæster og handlende til Aarhus
 • har fokus på en bæredygtig detailhandel og trends i digital omstilling
 • kan udvikle nye og innovative shopping koncepter 

Som udgangspunkt tildeles bevillinger á max. kr. 250.000 pr. projekt.

Følgende skal opfyldes i ansøgningen:

Ansøgningen bør fylde max. 2 A4-sider. Herudover kan vedhæftes yderligere bilag.

Ansøgning og bilag skal samlet set danne et fyldestgørende billede af projektet, og følgende punkter skal udfyldes ifm. ansøgning:

 • Projekttitel, projektejere, projektperiode, eventuelle samarbejdspartnere
 • Projektbeskrivelse indeholdende målsætning for projektet både ift. projektet isoleret samt forventet betydning for detailhandlen
 • Budget og finansiering med angivelse af egenfinansiering samt eventuelt overblik over andre puljer/fonde/sponsorer, der er søgt og bevilgede/afslåede
 • Succeskriterier
 • Tidsplan

Ansøgning fremsendes til Aarhus Kommune, Borgmesterens Afdeling, Erhverv og Bæredygtig Udvikling, erhverv@ba.aarhus.dk senest mandag d. 31. maj 2021.

Krav til opnåelse af støtte

 • Konkrete projekter skal være relateret til detailhandel i Aarhus

Ansøgningerne vurderes ud fra følgende kriterier

 • Projektets karakter ud fra en helhedsvurdering af indhold, potentiale, faglig bæredygtighed realiserbarhed.
 • Projektets vækstpotentiale på baggrund af fremlagt projektbeskrivelse.
 • Projektets tilknytning til Aarhus.

 Hvem kan søge

Professionelle, Aarhus-forankrede aktører, der med sin virksomhed understøtter detailhandlen i Aarhus. Ansøger skal have et aktivt CVR-nummer, der er registreret i Aarhus.

Afgørelse

Der kan forventes en afgørelse inden for to uger fra ansøgningsfristen.

Kontaktperson:

Michael Allermann
Erhvervskonsulent,
Erhverv og Bæredygtig Udvikling
D +45 29 20 80 98 E mcha@aarhus.dk