Oplevelsesindustrien i Danmark har været hårdt ramt af Corona krisen.  Nedlukning har forhindret borgere og gæster i at gøre brug af Aarhus’ mange oplevelsesmuligheder og krisen har udfordret erhvervet med store økonomiske konsekvenser til følge.

For at styrke byens oplevelsesindustri er der afsat 2 mio. kr. til en række effektfulde projekter, som kan bidrage til en god genstart i Aarhus. Midlerne tildeles projekter, som kan bidrage til at skabe ekstraordinært meget liv i midtbyen i løbet af 2021 for byens borgere, dagsgæster og turister. Projekter vil samtidig stimulere omsætning og aktivitet for byens hoteller, restauranter, detailhandel m.fl.

Eksempler på projekter:

 • Forestillinger
 • Udstillinger
 • Oplevelsesruter
 • Musikevents
 • Pop-up begivenheder

Som udgangspunkt tildeles bevillinger á max. kr. 250.000 pr. projekt.

Projekter kan være såvel udendørs som indendørs, men skal kunne gennemføres under hensyntagen til aktuelle Corona-restriktioner.

Følgende skal opfyldes i ansøgningen:

Ansøgningen bør fylde max. 2 A4-sider. Herudover kan vedhæftes yderligere bilag.

Ansøgning og bilag skal samlet set danne et fyldestgørende billede af projektet, og følgende punkter skal udfyldes ifm. ansøgning:

 • Projekttitel, projektejere, projektperiode og eventuelle samarbejdspartnere
 • Projektbeskrivelse med målsætning for projektet
 • Budget og finansiering
 • Succeskriterier
 • Tidsplan

Ansøgning fremsendes til Aarhus Kommune, Borgmesterens Afdeling, Erhverv og Bæredygtig Udvikling, erhverv@ba.aarhus.dk senest mandag d. 31. maj 2021.

Krav til opnåelse af støtte

 • Konkrete projekter skal være relateret til oplevelsesindustrien i Aarhus
 • Projekterne skal være robuste ift. Corona restriktioner 

Ansøgningerne vurderes ud fra følgende kriterier

 • Projektets karakter ud fra en helhedsvurdering af indhold, potentiale, faglig bæredygtighed realiserbarhed
 • Projektets vækstpotentiale på baggrund af fremlagt projektbeskrivelse (udviklingsperspektiv for kommende år)
 • Projektets tilknytning til Aarhus 

Hvem kan søge

Professionelle, Aarhus-forankrede aktører eller foreninger og fonde, der med sine aktiviteter indgår i oplevelsesindustrien i Aarhus. Ansøger skal have et aktivt CVR-nummer, der er registreret i Aarhus. Som udgangspunkt gives der ikke støtte til allerede planlagte initiativer.

Afgørelse

Der kan forventes en afgørelse inden for fire uger fra ansøgningsfristen. Ansøgninger vurderes af et panel med repræsentanter fra Borgmesterens Afdeling, Aarhus Events, Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice m.fl.

 

Kontaktperson:

Michael Allermann
Erhvervskonsulent,
Erhverv og Bæredygtig Udvikling
D +45 29 20 80 98 E mcha@aarhus.dk