Turismen i Aarhus har været hårdt ramt af Corona krisen.  Nedlukning har forhindret gæster i at gøre brug af Aarhus’ mange oplevelsesmuligheder og krisen har udfordret turismeerhvervet med store økonomiske konsekvenser til følge.

For at styrke byens turismeindustri er der afsat 2 mio. kr. til tiltag, som kan bidrage til en god genstart. Midlerne tildeles projekter, som kan markedsføre Aarhus som turistdestination og til projekter med nye modeller og koncepter, der kan sikre en bæredygtig turisme i byen.

Projekterne skal bidrage til at stimulere omsætning og aktivitet for byens hoteller, restauranter, detailhandel m.v.

Som udgangspunkt tildeles bevillinger á max. kr. 250.000 pr. projekt.

Følgende skal opfyldes i ansøgningen:

Ansøgningen bør fylde max. 2 A4-sider. Herudover kan vedhæftes yderligere bilag.

Ansøgning og bilag skal samlet set danne et fyldestgørende billede af projektet, og følgende punkter skal udfyldes ifm. ansøgning:

  • Projekttitel, projektejere, projektperiode, eventuelle samarbejdspartnere
  • Projektbeskrivelse indeholdende målsætning for projektet både ift. projektet isoleret samt forventet betydning for detailhandlen
  • Budget og finansiering med angivelse af egenfinansiering samt eventuelt overblik over andre puljer/fonde/sponsorer, der er søgt og bevilgede/afslåede
  • Succeskriterier
  • Tidsplan

Ansøgning fremsendes til Aarhus Kommune, Borgmesterens Afdeling, Erhverv og Bæredygtig Udvikling, erhverv@ba.aarhus.dk senest mandag d. 31. maj 2021.


Krav til opnåelse af støtte

  • Konkrete projekter skal være relateret til turismeindustrien i Aarhus

Ansøgningerne vurderes ud fra følgende kriterier

  • Projektets karakter ud fra en helhedsvurdering af indhold, potentiale, faglig bæredygtighed realiserbarhed.
  • Projektets vækstpotentiale på baggrund af fremlagt projektbeskrivelse.
  • Projektets tilknytning til Aarhus. 

Hvem kan søge

Professionelle, Aarhus-forankrede aktører, der med sin virksomhed understøtter turismen i Aarhus. Ansøger skal have et aktivt CVR-nummer, der er registreret i Aarhus.

Afgørelse

Der kan forventes en afgørelse inden for to uger fra ansøgningsfristen.

Kontaktperson:

Michael Allermann
Erhvervskonsulent,
Erhverv og Bæredygtig Udvikling
D +45 29 20 80 98 E mcha@aarhus.dk