Konkret betyder beslutningen, at Aarhus Kommune ændrer betalingsbetingelserne for de leverandører, der måtte ønske det – der er altså tale om en frivillig ordning. Fakturaerne vil efter modtagelse i Aarhus Kommunes økonomisystem følge det normale godkendelsesflow. Betalingen vil som udgangspunkt være leverandøren i hænde 3 bankdage efter fakturagodkendelse.

De ændrede betalingsbetingelser vil være gældende for alle betalinger til den pågældende leverandør.

Aarhus Kommune har generelt stort fokus på rettidig betaling af kommunens leverandører, men vil i den kommende tid, have øget fokus på hurtig fakturabehandling.

I forhold til rentetilskrivning og fremsendelse af rykkere og rentenotaer, vil det være de nuværende betalingsbetingelser, der vil være gældende – det vil som udgangspunkt være efter 30 dage fra modtagelse af korrekt faktura. Såfremt en faktura mod forventning betales for sent, følger Aarhus Kommune rentelovens bestemmelser.

Der henvises til Aarhus Kommunes betalingsbetingelser

Leverandører, der ønsker at få fremrykket betalingsbetingelserne, kan kontakte Aarhus Kommune på betalinger@ba.aarhus.dk

Ved henvendelsen skal oplyses:

  • firmanavn
  • cvr-nummer
  • e-mail til brug ved information
  • endvidere oplyses kontaktperson og telefonnummer.

Ovenstående træder i kraft med øjeblikkelig virkning (14. marts 2019) , og vil være gældende så længe det vurderes nødvendigt. Leverandører, der ønsker fremrykket betaling, får direkte besked ved ophør.

Kontaktpersoner:

  • Leder af Finans- og Bogholderi Rikke Lilleris Nielsen tlf 4185 4603
  • Finans- og Økonomistyringschef Jan Trosborg tlf 8940 2150