For at vi fortsat kan opretholde og sikre tilstrækkelig fødevarelevering til dagligvarebutikkerne, vil cityassistenterne guide chaufførerne bedst muligt om mulighederne for leveringen.

Det betyder blandt andet, at tidsbegrænsningen ophæves på lastepladserne.

Derudover vil skiltede parkerings- eller standsningsforbud ikke blive håndhævet. Det er under forudsætning af, at der foretages fødevarelevering, og at et andet sted ikke kan anvises.

Der må fortsat leveres fødevarer i cykelgaderne og gågaderne. Vægtbegrænsningerne skal stadig overholdes. 

Vær opmærksom på, at de midlertidige regler gælder kun køretøjer, der leverer fødevarer til dagligvarebutikkerne.