Med miljøzonerne stilles der krav om, at de ældste dieseldrevne lastbiler og busser skal have et partikelfilter for at må køre i zonen. Dette krav har miljøministeren valgt midlertidigt at dispensere for, når det gælder levering af varer til dagligvarebutikker.