I Aarhus Kommunes Erhvervspulje er der afsat knap 15 mio. kr. om året til fremme af de erhvervsmæssige rammebetingelser.

Formålet med Erhvervspuljen er at støtte og igangsætte initiativer, som forbedrer rammebetingelser for virksomheder i Aarhus. Vi ønsker at øge den økonomiske aktivitet, styrke erhvervsudviklingen og skabe flere arbejdspladser i Aarhus

Erhvervspuljen støtter især initiativer i opstartsfasen på indsatsområder beskrevet i Erhvervsplanen 2018-2019. Vi udvikler også gerne initiativer i samarbejde med eksterne aktører.