Planen omfatter 59 initiativer fordelt på seks vækstskabere og syv klynger. Hvor vækstskaberne udgør de generelle erhvervsmæssige rammebetingelser og afspejler det tværgående erhvervspolitiske perspektiv, har klyngerne et mere specifikt branchefokus.

De ambitiøse initiativer skal sikre en bæredygtig vækst og arbejdspladser i hele det østjyske område.