Ansøgninger til erhvervspuljen

Forslag om projekter skal indeholde en beskrivelse af:

  • Projektets idé
  • Handlings- og tidsplan for etablering og drift
  • Organisation og styring af projektet
  • Oplysninger om forventet antal arbejdspladser
  • Finansiering, herunder støtte fra erhvervspuljen
  • Navn og adresse på kontaktperson

Råd og vejledning

Vi giver gerne råd og vejledning i forbindelse med udformning af projekter. Det kan være en god idé at sende en kortfattet skitse af projektet til sekretariatet for at få en forhåndsvurdering af mulighederne for støtte fra erhvervspuljen. Skitsen danner grundlag for en nærmere diskussion af ideen og formidling til relevante samarbejdspartnere.

Forslag til projekter bliver behandlet fortroligt og eventuelle ophavsrettigheder respekteres. Personer bag projekter, der får støtte fra erhvervspuljen, har pligt til at:

  • Anvende det bevilgede beløb i overensstemmelse med grundlaget for bevillingen
  • Rapportere jævnligt til kommunen om projektets forløb
  • Aflægge regnskab for anvendelsen af det bevilgede beløb

Tilskuddets form og betingelser vil blive aftalt i hvert enkelt tilfælde. Nogle tilskud vil blive givet med krav om en tilbagebetaling af tilskuddet, hvis projektet bliver en økonomisk succes.

Søg erhvervspuljen

Du søger ved at sende en mail til specialkonsulent Christian Lausten Sørensen på cls@aarhus.dk.

Du kan også søge ved at sende et brev til

Aarhus Kommune
Borgmesterens Afdeling
Erhvervs- og Byudvikling
8100 Aarhus C
Postboks 36
Rådhuset