Gennem kombinationen af hardware (IoT-sensorer) og software (smartphone-app) skaber Papp en løsning, som hjælper el-bilister med at finde ledige ladestandere i Aarhus. I projektet vil Papp etablere sensorer på mindst 100 centrale ladepunkter samt udvikle en el-bilsfunktion i Papps app. Appen vil vise, om der holder en bil på pladsen med en ladestander i realtid og dermed optaget også selvom ladestanderen ikke bliver brugt til opladning.

Med kunstig intelligens kan el-bilisten få forslag til hvilke ladestandere i nærområdet, der har størst sandsynlighed for ledighed ved en given ankomsttid. Det giver borgerne mulighed for at orientere sig inden de kører. Ladekapaciteten kan dermed fordeles mere jævnt ud, og dermed øge ladesikkerheden og serviceniveauet overfor el-bilister samt mindske søgetrafikken.

Omkring halvdelen af Aarhus Kommunes CO2-udledning er i dag forbundet med transport. Derfor er det vigtigt at adressere for eksempel privatbilisme i arbejdet om at blive en CO2-neutral kommune i 2030. Konkret har Aarhus Kommune en målsætning om, at der i 2030 er mindst 52.000 elbiler i kommunen. I dag er dette tal omkring 2.000.

Et vigtigt værktøj i at fremme andelen af elbiler er netop at øge ladekapaciteten, oplevelsen af ladesikkerhed for borgeren, samt at gøre det nemmere for borgeren at finde en ledig ladeplads til deres elbil. Når elbilisten kan køre direkte til en ledig ladeplads, mindskes den parkeringssøgende trafik, hvilket også er en fordel i forhold til støj, forurening og trafiksikkerhed. Dermed forbedres serviceniveauet, og udnyttelsen af ladekapaciteten øges, hvilket er til fordel for både elbilister såvel som operatører.

Samlet set vil projektet medføre, at det i Aarhus Kommune er mere attraktivt at opsætte ladestandere, og dermed øges kapaciteten samt ladesikkerheden for borgerne.

Projektet består af tre hovedpartnere, herunder Papp, Aarhus kommune og ladestander operatørerne. Af ladestander operatører er der allerede indgået aftale med Clever, mens der er dialog med Eon.