Formålet med projektet er at afprøve, hvorvidt brugen af mikrobølgereaktor-teknologi kan sikre en mere bæredygtig udnyttelse af slam fra spildevandshåndtering og organisk husholdningsaffald.

Projektet tager udgangspunkt i en teknologi, der er udviklet af virksomheden, Organic Fuel Technology (OFT). Virksomhedens vision er at løse verdens affaldsproblem ved at give affaldet værdi, ”Making Waste Valuable”.

Virksomhedens hovedprodukt er en mikrobølgereaktor til nedbrydning af polært, organisk materiale. Reaktoren er testet ved mere end 100 tests og har allerede nu bevist, at den kan bearbejde både gummi og bio-materialer. Der er dog brug for yderligere test, afprøvning og analyser i forbindelse med nedbrydning af spildevandsslam til bioolie, -gas, -kul og andre biologiske råstoffer.

Aarhus Vand har et langsigtet mål om, at reducere eller helt undgå, at spildevandsslam bringes ud på landbrugsjord og har brug for forskellige løsninger til at løse denne udfordring. Aarhus Vand er derfor interesseret i at få testet og analyseret, hvorvidt mikrobølgeteknologien kan bruges til en mere bæredygtig – både økonomisk og klimamæssig – håndtering af slam fra deres spildevandshåndtering.

Aarhus Vand er desuden i dialog med Kredsløb ( Tidligere AffaldVarme Aarhus ), som i forbindelse med lovkravet om sortering af husholdningsaffald vil være interesseret i at få indsigt i testresultaterne, idet man kan forestille sig, at Organic Fuel Technologys anlæg vil kunne konvertere forskellige organiske affaldstyper til andre energiformer.