Inden for en bræmme på to meter langs naturlige vandløb og søer på over 100 kvm må du ikke køre med store maskiner, der giver risiko for udskridning. 

I bræmmen må du heller ikke:

  • Ændre i terrænet
  • Plante
  • Behandle jorden
  • Dyrke jorden
  • Bygge
  • Anbringe hegn.

Græsning og høslæt er kun tilladt på en måde, der ikke giver risiko for udskridning af bræmme eller bred. 

Sådan måler du bræmmen

Du skal beregne bræmmen fra vandløbets øverste kant, som er overgangen fra det skrånende terræn mod vandløbet til det flade terræn, der normalt kan jordbehandles. 

Læs vejledning om opmåling

Det er Aarhus Kommune, der afgør, hvorfra bræmmen beregnes, og det sker efter konkret vurdering af forholdene ved det enkelte vandløb. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte os.

Derfor er der bræmmer

Bræmmer beskytter vandløbsbrinken mod udskridning, når landbruget bruger tunge maskiner, og de beskytter mod, at sand og jord skylles ud i vandløbet. Planter på bræmmen kan være med til bortskygge noget af grøden i vandløbet. Bræmmerne er på den måde med til at sikre vandløbets afvandingsevne og mindske udgifterne til vedligeholdelse af vandløbene.

De stabile brinker er i øvrigt også med til at sikre gode fysiske forhold for fisk og smådyr i vandløbet.  

Aarhus Kommune har registreret hvilke vandløb, der har krav om to meter bræmmer. Er du i tvivl, om der skal være bræmmer, er du velkommen til at kontakte os.