På visse tider af året spreder landmændene gylle på markerne. Lugten fra gyllen kan genere naboerne, og derfor er der klare regler for, hvordan husdyrgødning skal håndteres. Reglerne står i husdyrbekendtgørelsen.

De vigtigste regler i forhold til lugtgener kan du også finde på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside. 

Se de vigtigste regler 

Hvis du har en klage 

Vil du klage over et landbrug eller et miljøforhold, fx røg eller lugt, er det en god idé først at kontakte dem, der forårsager problemerne. Hvis I ikke sammen kan finde en løsning, er du velkommen til at kontakte os.