Produktionsareal omfatter det areal, hvor dyrene kan opholde sig og har mulighed for gødningsafsætning, dvs. areal, hvor dyrene kan stå, gå, ligge m.v., i fast placerede husdyranlæg.

Servicerum, gangarealer m.v., og stiadskillelser, arealer med nakkebomme, foderautomater, krybber, foderborde m.v., hvor dyrene ikke kan opholde sig og/eller ikke har mulighed for gødningsafsætning, skal du ikke tælle med i arealet.

Derudover kan der ikke fastlægges produktionsareal for husdyranlæg, der ikke er fast placerede. Det gælder fx visse mobile stalde, flytbare læskure, ligesom folde, indhegninger m.v. med plantedække ikke kan danne grundlag for fastlæggelse af produktionsareal.

Disse arealer skal medregnes i produktionsarealet:

  • Stiarealer, herunder bufferstier, sygestier m.v.
  • Boksarealer, herunder sygebokse, separationsbokse m.v.
  • Burarealer, grundarealet af hver etage bortset fra arealet af adgang mellem dobbeltbure i etager
  • Øvrige opholds-, total-, nytte- eller friarealer, herunder arealer med dybstrøelse
  • Udendørs opholdsarealer med befæstelse/fast bund, herunder verandaer, løbegårde, permanente læskure, kalvehytter m.v.
  • Arealer med malkerobotter, hvor dyrene har adgang.

Disse arealer skal ikke medregnes i produktionsarealet:

  • Service- og gangarealer m.v., hvor dyrene kun opholder sig i forbindelse med flytning og lignende
  • Ridebaner og arealer, hvor dyrene bindes i mindre end to timer ad gangen
  • Udleveringsrum (svin)
  • Malkeområde og opmarch-/opsamlingsarealer, hvor der kun er adgang i forbindelse med malkning.