Indkøbsaftalerne skal være et aktiv for Aarhus Kommunes overordnede målsætninger. Ved at investere i udviklingen af nye koncepter kan vi i samarbejde med erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og leverandører skabe nye helhedsløsninger.

På indkøbsområdet er Aarhus Kommune en professionel samarbejdspartner, som sikrer størst mulige gevinster til gavn for kommunens borgere samt byens udvikling. Bæredygtighed og samhandel danner en fælles ramme for kommunens indkøbspolitik.

Aarhus Kommune tager social ansvarlighed alvorligt. Det betyder bl.a., at vi stiller krav om, at vores leverandører og deres underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark. Det gælder eksempelvis International Labour Organization’s (ILO) konventioner om tvangsarbejde, børnearbejde samt sikkert og sundt arbejdsmiljø.