Den grønne transportplan er bygget op omkring fem nøgleprincipper, hvoraf et er, at ’Vi starter med os selv’. Det betyder i praksis, at vi stiller krav til vores egne køretøjer og flåde, førend vi udbreder dem til eksterne leverandører. De nye krav betyder blandt andet, at Aarhus Kommune nu udelukkende køber emissionsfrie personbiler (el eller brint) til egen flåde.

Den grønne transportplan indeholder minimumskrav til egen flåde og til Aarhus Kommunes leverandører, ligesom der arbejdes med tildelingskriterier i vores udbud for at understøtte en miljø- og klimavenlig flåde og transport til opgaven.

Du kan se minimumskravene her.

Den videre proces
Grøn Transportplan fase 2 forventes fremsendt til byrådet medio 2020 og vil detalje-planlægge omstilling for de forskellige køretøjstyper frem mod 2030. Minimumskravene til egen flåde og leverandører justeres årligt blandt andet ud fra den teknologiske udvikling og markedsdialog med vores leverandører. Ligesom der årligt følges op på fremdriften i vores omstilling og adfærd vedrørende kørsel både for køretøjer og cykler.

Er du mere nysgerrig på Grøn Transportplan fase 1 kan du læse indstillingen og planen lige her.

Kontakt
Har du spørgsmål til Aarhus Kommunes grønne krav i Indkøb og Udbud kan du kontakte Sara Villemoes på svi@aarhus.dk eller 4185 5701.

Har du spørgsmål til Grøn Transportplan kan du kontakte Marie Tandrup, Teknik og Miljø, marta@aarhus.dk eller 2920 9460.