Se de EAN-numre som bruges i Aarhus Kommune.

Du skal dog være opmærksom på at numrene skifter engang imellem, så husk og kig forbi denne side regelmæssigt og tjek efter opdateringer.

Oversigt af EAN-numre

Opmærksomhedspunkter ift. oversigten:

Kontaktperson vs. Personreference

De anførte kontaktpersoner i oversigten må ikke forveksles med oplysningen om personreference, som er et krav på den enkelte faktura. Der er i vid udstrækning tale om overordnede kontaktpersoner, som leverandørerne kan tage kontakt til, såfremt der er problemer med at matche en eksisterende kunde (enhed i Aarhus Kommune) med oversigten med EAN-lokationsnumre.

Leveringsadresser

De anførte adresser er ikke nødvendigvis sammenfaldende med leveringsadresser. Der kan således knytte sig flere leveringsadresser til hvert enkelt EAN-lokationsnummer. 

Selvejende institutioner

Med hensyn til enheder med tilknytning til Aarhus Kommune, som betragtes som selvstændige enheder, med et selvstændigt ansvar i forhold til implementering af Lov om Offentlige Betalinger (og herunder elektronisk fakturering), så bør leverandører/samhandelspartnere rette henvendelse direkte til disse mhp. afklaring af, hvorledes disse forholder sig til spørgsmålet om elektronisk fakturering. Her tænkes bl.a. på følgende: Aarhus Havn, Aarhus Festuge og Aarhus Kunstmuseum (ARoS).